08a Aðalfundur 4 október, 2003

1. aðalfundur SAMGÖNG  04.,10. 2003 var haldinn. 
 Fundurinn var haldinn á Hótel Héraði Egilsstöðum og hófst kl. 16:00.


Dagskrá.

1. Kosning fundarstjóra
2. Kosning ritara
3. Skýrsla formanns
4. Reikningar félagsins
-Afgreiðsla reikninga
5. Kosning stjórnar
6. Önnur mál.

           Gengið var til dagskrá:

1. Fundarstjóri var kosinn Kristinn V. Jóhannsson.
2. Ritari var kosinn Hrafnkell A. Jónsson.
3. Formaður Guðrún Katrín Árnadóttir flutti skýrslu stjórnar. 

Skýrsla stjórnar

 Stofnfundurinn var haldinn á  Mjóafirði 29. Júní 2002 Stofnfélagar eru rúmlega 50 talsins

Í framhaldinu var talað  við þingmenn Austurlandskjördæmis á SSA þingi,  23. ágúst 2002
Þingmenn tóku okkur vel  og vorum við almennt ánægð með þann fund.

Sendum sveitastjórnum Fjarðarbyggðar, Mjóafjarðar, Seyðisfjarðar og Héraðs  bréf þar sem óskað var eftir stuðningi og fjárstyrk.
Við fengum styrk frá Fjarðarbyggð, Mjófirði og Seyðisfjarðakaupstað. Sveitastjórn Héraðs hafnaði beiðni okkar um styrk.

Við sendum  Byggðastofnun bréf þar sem við bentum á nauðsyn þess að gert yrði nýtt arðsemismat á göngunum, þar sem félagsleg áhrif ganganna yrði tekið með í þá útreikninga. ( ekkert svar barst frá Byggðastofnun )

Skrifuðum bæjarstjórnum  Fjarðarbyggðar og Seyðisfjarðar bréf  og óskuðum eftir því að þau sveitarfélög færu fram á þessa úttekt við Byggðastofnun. ( sem þau gerðu )

Byggðastofnun hefur fallist á að vinna þetta mál í samstarfi við Háskólan og Vegagerðina,  að því er mér skilst á Tryggva bæjarstjóra á Seyðisfirði. Málið er sem sagt í vinnslu

Sendum tveim til  þrem efstu frambjóðendum á öllum listum í síðustu Alþingiskosningum kort af göngunum ásamt bréfi um vegalengdir o.fl., þar sem við bentum á nauðsyn þessara ganga fyrir Austurland.

Létum gera 800 eintök af korti með mynd af göngunum  og hagnýtum upplýsingum,  s.s.  vegalengdir, styttingar o.fl.
Til   prentunar á    kortunum  fengum við styrk hjá nokkrum fyrirtækjum þ.e. Samvinnufélag Útgerðarmanna á  Neskaupsstað, Gullberg h/f,   Austfar ehf  og  Stálstjörnum á Seyðisfirði.

Sendum þessi kort til allra þingmanna, og sveitastjórna innan SSA. Einnig dreifðum við þeim á ýmsa opinbera staði til fyrirtækja og stofnana bæði hér á Austurlandi og víðar á landinu. M.a. til skrifstofa Inpregilo og Alcoa  á Íslandi.


Fyrir síðustu Alþingiskosningar fórum við í söfnun félaga og eru þeir á bilinu 500 – 600.
Í upphafi tókum við þá ákvörðun að innheimta engin  gjöld af félagsmönnum en  fara frekar þá leið að afla fjár hjá sveitafélögum og fyrirtækjum  þegar við höfum þurft á peningum að halda.
 Hugmyndin var að koma félagaskránni í tölvutækt form, þannig að hægt væri að senda félagsmönnum tölvupóst, en þar sem í því er fólgin  mjög mikil vinna þá féllum við frá þeirri ákvörðun en  höfum í staðinn  bent fólki á að skoða vefsíðuna okkar sem er vistuð undir heimasíðu Seyðisfjarðarkaupsstaðar.
 Á annað þúsund manns 16 ára og eldri hafa skrifað undir undirskriftarsöfnunina sem hefur eingöngu farið  fram í Fjarðarbyggð, á Seyðisfirði, Egilsstöðum , Fáskrúðsfirði og Mjóafirði. Undirskriftarsöfnunin  stendur enn yfir.

 Stjórnarmenn hafa skrifað fjölda greina sem birtst hafa  í fjölmiðlum og eru allar   á heimasíðu samtakanna. Þar eru einnig fundargerðir og erindi sem flutt hafa verið.
Stjórnin hefur komið saman 7 sinnum eða að meðaltali annan hvern mánuð og að auki  haldið óformlega fundi gegnum internetið og síma.


4, Gjaldkeri Jörundur Ragnarsson lagði fram reikninga fyrir tímabilið 29. júlí

             2002 til 31. ágúst 2003. 
             Tekjur voru kr. 105.000,-.
            Gjöld  kr. 66.346,-. 
Tekjuafgangur sem jafnframt er eign félagsins 31. ágúst 2003 kr. 38. 654,-

Jörundur skýrði reikningana og gerði grein fyrir fjárhag SAMGÖNG.  Engin félagsgjöld eru í félaginu en rekstur þess fjármagnaður með framlögum frá sveitarfélögum og fyrirtækjum.
Framlög hafa borist frá þremur sveitarfélögum:
Seyðisfirði 30.000,-
Fjarðabyggð 50.000,-
Mjóafirði 25.000,-
Nokkur fyrirtæki hafa styrkt félagið með því að greiða beint prentkostnað á korti sem SAMGÖNG lét prenta.  Þessu styrkur fór ekki í gegnum sjóð félagsins.  
Fundarstjóri gaf orðið laust um skýrslu stjórnar og reikninga.  Til máls tóku: Jón Guðmundsson, Þorvaldur Jóhannsson, Philip Vogler, Jóhann Hansson, Hrafnkell A. Jónsson, Guðrún Katrín Árnadóttir, Sveinn Jónsson, Sigfús Vilhjálmsson, Jörundur Ragnarsson.  Hjá öllum ræðumönnum kom fram eindreginn stuðningur við markmið samtakanna og sú skoðun að gerð jarðgangna í samræmi við hugmyndir SAMGÖNG væri  brýnasta hagsmunamál Mið-Austurlands samhliða þeirri miklu atvinnuuppbyggingu sem hafin er með byggingu Kárahnjúkavirkjunar og álvers við Reyðarfjörð.
Að loknum umræðum var skýrsla stjórnar tekin af dagskrá og reikningar samþykktir samhljóða.

5. Kosning stjórnar.
Tillaga kom fram um að fráfarandi stjórn yrði endurkjörin.  Tillagan var samþykkt einróma.

Í stjórn eru:
Guðrúna Katrín Árnadóttir
Jörundur Ragnarsson
Kristinn V. Jóhannsson
Sigfús Vilhjálmsson
Jónas Hallgrímsson
Sveinn Sigurbjarnarson
Hrafnkell A. Jónsson.

6. Önnur mál.
Philip Vogler lagði til að innheimt yrðu félagsgjöld hjá SAMGÖNG og lagði til 1.000,- kr árgjald.   Fundarstjóri taldi að gera yrði breytingar á lögum félagsins ef taka ætti upp innheimtu félagsgjalda og þar sem lagabreytingar hefðu ekki verið auglýstar í fundarboði væri ekki hægt að afgreiða tillögu Philips.  Nokkrar umræður urðu um tillöguna, til máls tóku Jón Guðmundsson og Jóhann Hansson.  Í máli Jóhanns kom fram sú skoðun að skapa þyrfti félaginu fastar tekjur ef það ætti að geta unnið málefnum sínum framgang. 
Jóhann lagði jafnframt til að leitað yrði til Helga Hallgrímssonar fyrrverandi vegamálastjóra um að vinna að tæknilegri útfærslu á hugmyndum um jarðgöng á Mið-Austurlandi.

Guðrún Katrín  sleit fundi kl. 17:20.

Hrafnkell A. Jónsson fundarritari (sign)  
Kristinn V. Jóhannsson fundarstjóri (sign)

 

 

 

19 Stjórnarfundur 4 nóvember, 2005

SAMGÖNG
5. Stjórnarfundur 2005 – 2006.
Föstudaginn 04. nóvember 2005 kl 17:00 á Hótel Héraði
Mættir:   Guðrún Katrín Árnadóttir,  
Jónas Hallgrímsson,
Jörundur Ragnarsson,
Kristinn V. Jóhannsson, 
Sigfús Vílhjálmsson,     
Sveinn Jónsson
Sveinn Sigurbjarnarson hafði boðað forföll.
Formaður stýrði fundi og gekk til dagskrár.
1. Ráðstefna um veggöng á Mið-Austurlandi
Ráðstefnan er nýafstaðin og stjórnarmenn á einu máli að vel hafi til tekist.   Alls mættu um 70 manns og var það húsfyllir.  Ríkti mikil bjartsýni nema í orðum vegamálastjóra sem taldi eðlilegast að ljúka uppbyggingu vega og lagningu bundins slitlags áður en ráðist yrði í næstu göng.
Ráðstefnan samþykkti ályktun sem er svohljóðandi:

 

Formaður sér um að koma ályktuninni til fjölmiðla.
2. Önnur mál
Formaður boðar bráðlega til næsta fundar.

Fleira ekki.
Fundi slitið 17:20
Sveinn Jónsson ritaði

16 Stjórnarfundur 14 febrúar, 2005

 Stjórnarfundur14.02. 2005. búið
Haldinn í fundarsal Þróunarstofu Austurlands, Miðvangi 2-4, Egilsstöðum

Mættir:
 Guðrún Katrín Árnadóttir
 Sigfús Vílhjálmsson
Jónas Hallgrímsson
Jörundur Ragnarsson
Sveinn Sigurbjarnarson
Sveinn Jónsson
Guðrún Katrín bauð menn velkomna og gekk til dagskrár.

1. Fundur með stjórnmálamönnum
Stjórnin sammála um að stefnt skuli að fundi með þingmönnum og sveitastjórnarmönnum hér eystra eða fyrir sunnan hið fyrsta. Fyrir hönd stjórnar SAMGÖNG var  Jónasi falið að koma á fundi með þessum aðilum sem fyrst..
2. Samfélagsleg úttekt
Formanni falið að fylgja því eftir hið fyrsta, að sveitarstjórnir Seyðisfjarðar, Fjarðabyggðar og Fljótsdalshéraðs stuðli að og standi fjárhagslega ábyrgar að gerð umræddrar samfélagskönnunar á vegum Háskólans á Akureyri.
3. Samgönguráðstefna
Þróunarstofa er að undirbúa ráðstefnu um samgöngumál og jarðgöng öðru fremur með aðkomu yfirmanna samgöngumála og atvinnulífs.  Væntanlega í lok apríl.  Samgögn munu koma að undirbúningi.
4. Undirskriftasöfnun
Frekari úrvinnslu undirskriftasöfnunar er frestað að sinni.
5. Önnur mál
Jörundur og Sveinn J skipta með sér fjáröflun á Héraði eftir því sem áður hefur verið listað.  Sveinn S og Guðrún enn að vinna í sínum hluta listans.

Fleira ekki, fundargerð lesin og samþykkt.
Fundi slitið 18:10
Sveinn Jónsson ritaði

32 Hvers vegna borðar fólkið ekki kökur?

Traust samgöngunet er forsenda þess að þjóðir blómgist og dafni.  
Ný tækni í fjarskiptum bætir nýjum streng í þetta hljóðfæri en saman eru góðar samgöngur og  traust boðskipti forsendur framfara.  
Austfirðingar hafa þurft að búa við lakari samgöngur en aðrir landsmenn.   Afleiðingarnar hafa ekki látið standa á sér, þrátt fyrir að öll skilyrði séu fyrir hendi til að á Austurlandi fjölgi fólki þá er því öfugt farið.

 

Lesa meira

18 Stjórnarfundur 31 október, 2005

SAMGÖNG
4. Stjórnarfundur 2005 – 2006.
Mánudaginn 31. október 2005 kl 18:00 í síma
Mættir:   Guðrún Katrín Árnadóttir,  
Jónas Hallgrímsson,
Jörundur Ragnarsson,
Kristinn V. Jóhannsson,       
Sveinn Jónsson
Sigfús Vílhjálmsson og Sveinn Sigurbjarnarson komu ekki inn á símann.
Formaður stýrði fundi og gekk til dagskrár.
1. Ráðstefna um veggöng á Mið-Austurlandi
Stefán Stefánsson framkvæmdastjóri Þróunarfélags Austurlands mun stýra ráðstefnunni.  Sveinn og Stefán hjá Þróunarstofu hafa gengið frá ferðamálum Edvard Dahl. 
Ekki lítur út fyrir að Tómas Sigurðsson forstjóri Fjarðaál geti tekið þátt en hann hefur sýnt því mikinn áhuga og fylgir Sveinn því nánar eftir.
Undirbúningur ráðstefnunnar að öðru leiti allur í höfn það men fá best séð og veðurhorfur góðar.
2. Önnur mál
Stjórnarmenn mæti á Hótel Héraði um kl. 9:00 að morgni ráðstefnudags.

Fleira ekki.
Fundi slitið 18:20
Sveinn Jónsson ritaði

15 Stjórnarfundur 20 janúar, 2005

 Stjórnarfundur 20.01. 2005. búið
Haldinn í fundarsal Þróunarstofu Austurlands, Miðvangi 2-4, Egilsstöðum kl 17:00

Mættir:
 Guðrún Katrín Árnadóttir
 Kristinn V. Jóhannsson
Jörundur Ragnarsson
Sveinn Sigurbjarnarson
Sveinn Jónsson
Guðrún Katrín bauð menn velkomna og gekk til dagskrár.

1. Fréttatilkynning
Fyrirliggjandi drög uppfærir Sveinn og Guðrún Katrín dreifir á fjölmiðla að fenginni staðfestingu.
2. Kynnisferð sveitarstjórnarmanna í Teigsbjarg 5. febrúar n.k.
Fyrir liggur listi þátttakenda:
 Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri Vopnafirði,
 Tryggvi Harðarson, bæjarstjóri Seyðisfirði, 
Jóhann P. Hansson bæjarfulltrúi Seyðisfirði, 
Guðmundur Bjarnson, bæjarstjóri Fjarðabyggð, 
Eiður Ragnarsson, bæjarfulltrúi Fjarðarbyggð,
Skúli Björnsson, sveitarstjórnarmaður Fljótsdalshéraði, 
Soffía Lárusdóttir, forseti sveitarstjórnar Fljótsdalshéraði og formaður stjórnar SSA,  Þorvarður Jóhannson, framkvæmdastjóri SSA,
      Einar Þorvarðarson Vegagerðinni Reyðarfirði
      Sveinn Sveinsson, Vegagerðinni Reyðarfirði.

Með í ferðinni verður Sigurður Gunnarsson, sem hefur annast milligöngu hennar og Sveinn Sigurbjarnarson keyrir. 

Jörundur fær inni í Végarði eða Skriðuklaustri fyrir fund eftir að niður er komið um kl. 15:30 með kaffi.

Guðrún hefur samband við Ágúst Guðmundsson jarðfræðing um að vera með í ferðinni og hafa innlegg á fundinum.  Samþykkt að greiða ferðakostnað, ef með þarf.
Sett voru upp drög að dagskrá fyrir fundinn og skal hún send út til þátttakenda:

3. Samfélagsleg úttekt
Guðrún hefur rætt við Kjartan Ólafsson un möguleika þess að gera úttekt á samfélagslegum áhrifum gangagerðarinnar.  Kostnaður er áætlaður 2 milljónir og taki 2 mánuði.  Ákveðið að ræða við sveitarstjórnarmennina um aðild að þessu.  Talið að mögulegt sé að fjármagna af sama framlagi og til ”Vöktunar á Austurlandi”.
Stefnt verði að fundi með Kjartani hið fyrsta en ákvörðun frestað til næsta fundar í framhaldi af skoðunarferð sveitarstjórnarmanna.

4. Jarðfræðirannsóknir
Komið hefur fram að um 50 – 80 milljónir kunni að kosta að ljúka jarðfræðirannsóknum.

5. Önnur mál
Guðrún vísaði til fjáröflunar, sem fór af stað á s.l. hausti.  Þrír aðilar í Neskaupstað hafa greitt 50.000.- hver.  Jörundur kanni hvað Hrafnkell hafi verið búinn að gera í þessu á Egilsstöðum og síðan skipti Jörundur og Sveinn því sem eftir er með sér.  Sveinn S og Guðrún enn að vinna í sínum hluta listans.

Fleira ekki, fundargerð lesin og samþykkt.
Fundi slitið 18:10
Sveinn Jónsson ritaði

 

20 Stjórnarfundur 19 janúar, 2006

SAMGÖNG
6. Stjórnarfundur 2005 – 2006.
Föstudaginn 19. janúar 2006 kl 18:00 í síma

Mættir:   Guðrún Katrín Árnadóttir,  
    Jónas Hallgrímsson,
    Jörundur Ragnarsson,
    Kristinn V. Jóhannsson, 
    Sigfús Vílhjálmsson,     
    Sveinn Jónsson
    Sveinn Sigurbjarnarson.
Formaður stýrði fundi og gekk til dagskrár.

1. Uppgjör vegna ráðstefnu 4. nóv. s.l. um veggöng á Mið-Austurlandi og fjármál
Uppgör ráðstefnunnar hefur verið í höndum Stefáns hjá Þróunarfélagi Austurlands.  Yfirlit hefur ekki fengist.  Tillaga um greiðslu af hálfu Samganga mun síðan verða byggð á því yfirliti.
Jörundur mun strax fara til fundar við Stefán og ná yfirliti.

2. Gerð skýrlsu RHA um alla leiðina Eskifj-Norðfj-Mjóifj-Seyðisfj-Hérað
Kristinn mun skrifa bréf til SSA með ósk um að þegar verði lokið við gerð úttektar af hálfu RHA á veggangakostinum Eskifj-Norðfj-Mjóifj-Seyðisfj-Hérað og Samgöng hafa alla tíð lagt áherslu á að unnið verði að.  Fyrirliggjandi skýrsla er ófullnægjandi og varpar ekki ljósi á það markmið, sem Samgöng voru stofnuð um og hafa staðið fyrir.  Með vísan til funda fyrir um ári síðan var lagt upp með, að þessi kostur einn yrði til grundvallar úttektar á samfélagsáhrifum þessara ganga. 
Jónas mun fylgja erindinu eftir hjá framkvæmdastjóra SSA.

3. Næstu skref
Hugur í mönnum og áform um að leita frekari stuðnings og næstu skrefa að stofnun félags.  Áður verður þó að liggja fyrir úttekt af hálfu RHA.  Þetta hefur ekki verið talið þurfa að taka langan tíma né kosta mikið. 
Kristinn og Sveinn munu leita leiða til mögulegs samstarfs við Fjarðaál.
4. Önnur mál
Rædd nýlega kynnt ákvörðun Sæsilfur um að rekstri verði hætt í Mjóafirði innan tveggja ára.  Stjórnarmenn munu beita áhrifum sínum og samböndum til að SSA og nærliggjandi sveitarfélög beiti sér fyrir því að þetta nái ekki fram að ganga.

Formaður boðar bráðlega til næsta fundar.

Fleira ekki.
Fundi slitið 18:50
Sveinn Jónsson ritaði

17 Stjórnarfundur 28 október, 2005

SAMGÖNG
3. Stjórnarfundur 2005 – 2006.
Föstudaginn 28. október 2005 kl 18:00 í síma

Mættir:   Guðrún Katrín Árnadóttir,  
  Jörundur Ragnarsson,
  Kristinn V. Jóhannsson,       
  Sveinn Jónsson
Jónas Hallgrímsson, Sigfús Vílhjálmsson og Sveinn Sigurbjarnarson komu ekki inn á símann.
Formaður stýrði fundi og gekk til dagskrár.
1. Ráðstefna um göng
Staðfest er að Jón Rögnvaldsson, vegamálastjóri og Hreinn Haraldsson, jarðfærðingur og framkvæmdastjóri þróunarsviðs Vegagerðarinnar mæti til ráðstefnunnar  föstudagsinn 4. nóvember n.k. og fjalla um samgöngumál jarðfræðirannsóknir einkum og sér í lagi á Mið-Austurlandi.
Að öðru leiti liggur þáttöka anarra framsögumanna fyrir:
• Soffía Lárusdóttir formaður stjórnar SSA setur ráðstefnuna.
• Kristinn V. Jóhannsson formaður kynni tilurð og markmið SAMGÖNG,
• Edvard Dahl, verkefnisstjóri ELKEM við Saudafaldene í Noregi mun kynna tæknileg atriði heilborunar. 
• Heine Olsen fyrrv. yfirverkfræðingur Landsstjórnarinnar í Færeyjum mun fjalla um ”Samfélagsmál og jarðgangagerð í Færeyjum”.
• Jón Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson munu koma frá RHA og kynna skýrslu þeirra um ”Samfélagsleg áhrif og arðsemi jarðgana á Austurlandi”, sem liggur nú á netinu öllum aðgengileg. 
• Ekki liggur fyrir hvort Tómas Sigurðsson forstjóri Fjarðaál geti tekið þátt og kannar Sveinn það nánar.
Ráðstefnan hefur verið auglýst í þrígang í Dagskránni og verður enn í næstu viku.  Þróunarstofa hefur sent út E-mail áminningar til fyrrtækja, sveitarstjórnarmanna og þingmanna.
Ekki hafa borist svör frá Eimskip og Samskip við ósk um aðild viðkomandi að ráðstefnunni með fjárstuðningi en fyrir liggur að Fjarðaál styrki Samgöng með kr. 150þús.
2. Önnur mál
Næsti fundur er áformaður n.k. mánudag í síma.

Fleira ekki.
Fundi slitið 18:30
Sveinn Jónsson ritaði

14 Stjórnarfundur 4 desember, 2004

Stjórnarfundur 04.12. 2004. búið

Fundargerð.

Boðaður fundur stjórnar SAMGÖNG hófst kl. 10:00 laugardaginn 4. desember 2004 á Hótel Héraði, Egilsstöðum. Af stjórnarmönnum voru mættir: Guðrún Katrín Árnadóttir, Sveinn Sigurbjarnarson og Jörundur Ragnarsson. Þá var mættur boðinn gestur Kjartan Ólafsson  félagsfræðingur hjá Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri, sem gerði grein fyrir vinnu sem að HA er með í gangi varðandi ýmis mál tengd þeim miklu breytingum sem nú eiga sér stað á Austurlandi.

Helstu punktar úr máli Kjartans

1. Rædd þau atvinnutækifæri sem að eru nú í boði sem og þau sem að bjóðast í næstu framtíð.

2. Menntunarmöguleikar á Austurlandi í dag og næstu framtíð.
3. Kjartan benti á að ákvarðanir á framkvæmdatíma geti verið rangar og því dregið dilk á eftir sér í áratugi.

4. Taldi erfiðast að halda saman öllum framkvæmdum með tilliti til framtíðar, á framkvæmdatímanum.


5. Sagði það mikið atriði að þeir sem að væru í forsvari á svæðinu næðu að tala saman. Bæði væri um að ræða aðila úr atvinnulífi sem sveitarstjórnum. (sameinuð stöndum vér innl. ritara) Hvernig samfélag viljum við hafa á Austurlandi í framtíðinni?

6. Ræddi um samgöngur og hvað þær skiptu miklu máli fyrir atvinnulífið.


7. Gerði grein fyrir könnun á fjarlægð starfsmanna frá vinnustað og nauðsyn þess að auðveld leið lægi á milli. Alvarlegt ef erfitt er að komast á milli heimilis og vinnu.

8. Sá sem gerir ekki neitt- gerir enga vitleysu.


9.  Gagnleg umræða fór fram um Austurland og framtíðina. Kjartan sagði að HA væri með það sem framtíðarverkefi að gera grein fyrir stöðunni á Austurlandi í dag svo aftur efir 4 og 8 ár.

Stjórnarmenn voru ánægðir með þessa umræðu og þökkuðu Kjartani fyrir hans tillegg til aukinnar vitundar stjórnar um nauðsyn þess að tengja byggðir á Austurlandi saman með jarðgöngum.

          
Guðrún Katrín Árnadóttir   Sveinn Sigurbjarnarson   
      
Jörundur Ragnarsson

 

Demo

Markmið Austurfréttar er að byggja upp vef sem tengir saman Austfirðinga, sama hvar þeir eru niðurkomnir og flytja fréttir úr þeirra samfélagi.

Samfélagsmiðlar

Þessi síða notar vafrakökur (e. cookies) til þess að upplifun þín af henni sé sem best og til þess að hjálpa okkur að veita þér sem besta þjónustu.